Voit tutustua aikaisempiin DBS blogeihin täällä: DBS – opetuslapseusliikehdinnän moottori & DBS – Soolo! 

DBS eli Discovery Bible Study on laajasti ympäri maailmaa käytetty työkalu opetuslasten tekemiseen ja moninkertaistuvan opetuslapseusliikehdinnän rakentamiseen. DBS sisältää kaikki elementit, joita tarvitaan, kun haluamme tehdä Jeesuksen esimerkin mukaisesti opetuslapsia, jotka moninkertaistuvat, eli alkavat myös itse tekemään opetuslapsia. 

Käänsimme DBS:n suomen kielelle vuonna 2016 ja olemme siitä asti harjoitelleet opetuslasten tekemistä sen avulla. Nyt muutamia vuosia, kymmeniä tai jopa satoja DBS-ryhmiä ja useita kansainvälisten veljien kanssa käytyjä varustavia keskusteluja myöhemmin olemme oppineet DBS:n ytimestä ja opetuslasten tekemisestä todella paljon. Tässä blogissa jaan oppimastamme, avaan DBS:n ydinajatuksia ja erityisesti niitä osa-alueita, jotka tuntuvat usein vaikeilta, mutta ovat moninkertaistumisen kannalta välttämättömiä. 

DBS:n osa-alueet (Apt 2:41-47)

  • kiitollisuus ja Jumalan ylistäminen
  • oman elämän jakaminen
  • auttaminen käytännön tarpeissa
  • löytöjen tekeminen Raamatusta
  • käytännön haasteet eli kuuliaisuus Jeesukselle omassa elämässä
  • tilivelvollisuus muille omista käytännön haasteista
  • Jeesuksesta ja Raamatun tarinoista jakaminen muille 
  • rukous 

Auttaminen käytännön tarpeissa on Jes. 58 elämistä todeksi niin, että Jumalan rakkaus voi konkreettisilla tavoilla tulla muita lähelle meidän kauttamme. Se voi esimerkiksi olla muuttoavuksi tarjoutumista, mummon lapsuusmuistojen kysymistä, lounaan tarjoamista työkaverille tai kaupassakäymistä ystävälle, kun rahat ovat tiukassa. Käytännön apu voi kohdistua DBS ryhmän jäseniin, ryhmäläisten läheisiin tai vaikkapa ihmisryhmää jonka Jumala on nostanut sydämelle. Luova Jumalamme kyllä tietää, missä tarvitaan nyt apua, haluaa vastata niihin tarpeisiin ja käyttää meitä siinä. Tällä tavalla demonstroimme Jumalan valtakuntaa ja hänen rakkauttaan läheisillemme. 

Käytännön haasteet eli kuuliaisuus Jeesukselle on Raamatun soveltamista omaan elämään käytännössä. Monet kristityt kokevat käytännön haasteiden ottamisen vaikeaksi tai jopa omavoimaiseksi suorittamiseksi. Kun katsomme mitä Jeesus aiheesta sanoo, meillä on kaksi selkeää vaihtoehtoa. Joko kuuntelemme mitä Jeesus sanoo ja emme tee sen mukaan, jolloin rakennamme talomme hiekalle. Tai sitten kuulemme mitä Jeesus sanoo ja teemme sen mukaan, eli rakennamme talomme kalliolle (Matt 7:24-28). Tämän todeksi elämisessä tarvitsemme usein toistemme apua. Jos ystäväsi tekee Raamatusta löydön, että hänen tulisi pyytää anteeksi omia virheitään, voit auttaa häntä kysymällä: mikä voisi olla ensimmäinen askel sitä kohti? Ehkä hän tarkentaa, että pyytää anteeksi Isältään, jolloin voit vielä kysyä, mitä hän voi tehdä seuraavan kahden päivän aikana edistääkseen asiaa? Ystäväsi vastaa, että sopia tapaamisen isänsä kanssa. Näin olet auttanut ystävääsi muodostamaan konkreettisen käytännön haasteen, jossa hän on kuuliainen Jeesukselle. Tässä kaikessa saamme luottaa siihen, että Jeesus antaa meille viisauden, voiman, rakkauden ja kaikki resurssit ottamaan ne askeleet, joihin hän kutsuu. 

Tilivelvollisuus muille omista käytännön haasteista on toistemme palvelemista ja auttamista siinä, että olemme kuuliaisia Jeesukselle. Meillä on varmasti kaikilla kokemuksia siitä, että olemme aloittaneet uuden elämäntavan harjoittelun, esimerkiksi kuntosalilla käymisen, mutta lopettaneet sen muutaman kerran jälkeen. Uuden tavan oppiminen on huomattavasti helpompaa, jos alat tehdä sitä yhdessä ystäväsi kanssa. Kun unohdat itse treenit, ystäväsi muistuttaa sinua siitä, tai kun et millään jaksa lähteä salille, ystäväsi kannustaa sinua paikalle. Tästä on kyse myös siinä, kun kysymme toisiltamme säännöllisesti, miten edellisen kerran käytännön haasteiden kanssa on mennyt, ja iloitsemme, rohkaisemme ja rukoilemme yhdessä haasteiden toteutumista. 

Jeesuksesta ja Raamatun tarinoista jakaminen ja sen harjoittelu on välttämätöntä, jos haluamme nähdä, että syntyy ryhmiä, joissa uudet ihmiset oppivat tuntemaan Jeesuksen. Ja jos haluamme nähdä, että nämä uudet Jeesuksen seuraajat alkavat myös tekemään opetuslapsia ja muodostamaan ryhmiä, meidän täytyy alusta alkaen mallintaa ja auttaa heitä jakamaan Jeesuksesta läheisilleen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että autamme ystäviämme hahmottamaan, miten Jumala on toiminut heidän elämässään ja miten jakaa tästä yksinkertaisella tavalla heille läheisille ihmisille. 

Toinen tärkeä työkalu Jeesuksesta jakamisessa on oppia kertomaan raamatunteksti omin sanoin, jolloin sen voi kertoa uudestaan vaikka työpaikan kahvipöydässä työkaverille, joka kamppailee saman ongelman kanssa, johon itse löysi ratkaisun kyseisestä raamatunkohdasta. Samalla tavalla, kuin olet itse tarvinnut varustusta siihen, että osaat jakaa Jeesuksesta muille, sinun täytyy varustaa myös ystävääsi. 

Oppimamme pohjalta olemme nyt kirkastaneet ja muuttaneet suomenkielisen DBS:n kysymyksiä. Tutustu uusiin kysymyksiin blogin toisessa osassa:

DBS – Uudet DBS kysymykset