Avoin kirje kaikille, joiden sydän on syttynyt lähetyskäskystä ja sen toteuttamisesta alkaen Suomesta aina maan ääriin! 

Hei siskot ja veljet Jeesuksessa!

Verkostomme elää ja hengittää Jumalan valtakunnan eteenpäin menemistä! Haluamme nähdä Jumalan valtakunnan murtautuvan uusille alueille ja uusille ihmisille. Haluamme nähdä ihmisten siirtyvän pimeyden valtakunnasta valon valtakuntaan.

Kuitenkin kokemuksemme tällä hetkellä on, että olemme menettämässä jotain terää Jumalan sydämen näköalaa tähän liittyen. Oikeastaan kysymys kuuluu: onko meidän sydän murtunut samoista asioista joista Jumalan sydän on murtunut? Mikä sai Jeesuksen kiivailemaan temppelin puolesta (Joh. 2)? Se, että ihmisille oli asetettu esteitä tulla Jumalan yhteyteen. 

Miksi Jaakob kirjoittaa: Vai luuletteko, että Raamattu syyttä sanoo: ”Mustasukkaisen kiihkeästi hän halajaa henkeä, jonka on meihin pannut”?

Tai miksi Paavali kirjoittaa: Tällainen rukous on oikea ja mieluisa Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.

Tämä kaikki osoittaa Jumalan sydämen. Tämä kaikki kertoo meille siitä, että Isän sydämen ykkösprioriteetti on saada kaikki kadotukseen matkalla olevat yhteyteensä. Isä uhrasi sydämensä, ainoan poikansa. Hän oli valmis ns. ”murskaamaan” oman sydämensä rakkauden, poikansa, jotta meille avautuisi tie Hänen yhteyteen. Tie on nyt auki. Me olemme osallisia Jumalan täydellisestä rakkaudesta. Mutta, jotta me tulisimme täydelliseksi tämän rakkauden tuntemisessa, jotta ilomme tulisi täydelliseksi, on meidän ulotettava Jeesuksen, tien, tuntemista kaikkialle missä ikinä vaikutamme tai voimme vaikuttaa.

Tähän kaikkeen saatamme nyökyttää ja sanoa aamen. Mutta voimmeko todella sanoa sydämestämme aamen ja osoittaa se elämällämme? Täällä ei käsi niin herkästi nouse ylös.

Liikaa pyörimme oman navan, omien haasteiden, omien haavojen yms. ympärillä. Niistä tulee meille niin helposti prioriteetti. Liian harvoin sydämemme liittyy Jeesuksen sydämeen (Matt. 9:36). Mutta tämä oli syy miksi Jeesus tuli maailmaan. Tämä oli syy mitä varten Jeesus eli tehden opetuslapsia jotka tekevät opetuslapsia.

On parannuksen aika. Ei omavoimaisesti pyrkiä muuttamaan sydämiämme. Vaan kääntyä Herran puoleen – ollen rehellisiä ja pyytäen, että meidän sydämemme olisi murtunut niistä asioista joista hänen sydämensä on murtunut. 

Tätä tulemme tekemään myös yhdessä. Pyytämään Herralta Pyhää vakuuttuneisuutta (conviction) sydämellemme – että kannamme sydämessämme Hänen mielensä mukaisesti taakkaa ihmisistä jotka eivät Jeesusta tunne. Olemme vakuuttuneita, että kun me tätä ryhdymme rukoilemaan ja toimimaan Herran tahdon mukaisesti, niin samalla meidän omat haavat kasvavat umpeen.

Kahden viikon ajan (31.1 – 13.2) huudamme Jumalan puoleen, että hän uudistaa ja virvoittaa sydämemme ja antaa meille entistä selkeämmän taakan. Että tämä saa ohjata kaikkea elämää ja tekemistä nyt ja tulevaisuudessa.

Rukouksemme on, että joka päivä kutsutaan ihmisiä yhteen rukoilemaan, livenä tai zoomissa. Rukouksen lisäksi paastotaan yhdessä. Samoin jaetaan asioita WA-ryhmissä siitä mitä löydämme Raamatusta ja mistä Herra meille puhuu. Tämän erityisen rukousajan päättää 48h rukous.

Jotta voimme tulevina viikkoina erityisesti erottaa aikaa rukoukseen, täytyy sitä suunnitella etukäteen. Klikkaa tästä, suunnittele ja liity yhteiseen rukoukseen!

Jumalamme on pelastuksen Jumala!

Veljenne Kristuksessa,

Pyry Winter

Ps. Yhdy kanssani laulamaan tätä laulua Herralle Jeesukselle!  (Käytännössä N.L. Zinzendorfin kirjoittama, vähintään innoitama)

Pyryn sydämellä on nähdä Kristuksen ruumiin aktivoituminen Suomessa niin, että sen liike yltää maan ääriin saakka lähetyskäsky maalinaan.