Rakkaat ystävät,

kuljemme parhaillaan myrskyn lävitse, jonka vaikutuksia seurataan tiiviisti päivittäin kaikkialla maailmassa. Tällä hetkellä uhkana on korona-pandemian leviäminen omassakin maassamme huomattavan laajasti. Monet ovat kysyneet: miten kristityn tulisi toimia nyt? Ovatko nykyiset toimet ylireagointia? Mikä on viisautta?

EIlen rukoilimme tätä asiaa pienellä porukalla. Kysyimme Herralta, miten Hän näkee tilanteen ja mitä Hän meille haluaa siitä sanoa. Haluan tässä jakaa muutamia asioita, joita koimme, että Herra nosti sydämillemme. 

Pelko ja eristäytyminen 

Korona-epidemia levittää varsinaisen taudin lisäksi valtavaa pelkoa. Ihmiset elävät jo valmiiksi kuolemanpelossa, mutta nyt korona suurentaa tämän pelon moninkertaiseksi. Tästä syystä näemme äärimmäisiä reaktioita, jotka lähentelevät joukkohysteriaa. Meidän ei tarvitse mennä tähän mukaan, sillä Jeesus on vapauttanut meidät kuolemanpelosta voittamalla itse kuoleman. Jeesuksen seuraaja on luovuttanut elämänsä ja saanut tilalle todellisen ja iankaikkisen elämän, jota mikään sairaus ei voi riistää. Jeesus antaa meille myös näkökyvyn ja viisauden, jottemme toimisi naiivisti tai uhmakkaasti tilanteessa. Meidän tulee suojella niitä, jotka ovat haavoittuvassa asemassa koronan suhteen. 

Ennen kaikkea Jumala on antanut meille rauhan, ‘’joka ylittää kaiken ymmärryksen’’ ja ‘’varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa’’ (Fil. 4:7). Ihmiset tuntevat tämän rauhan, kun he näkevät miten toimimme pelon ilmapiirin keskellä. Rauha on itse asiassa myös yksi Hengen hedelmistä (Gal. 5:22). Jeesuksen antama rauha ja toivo on se Jumalan valtakunnan todellisuus, jota meidän tulee määrätietoisesti viedä ihmisten luo. Hän antaa rauhan, jonka muut ympärillämme voivat kokea. 

Pelko saa aikaan pakenemista ja eristäytymistä. Aluksi peruttiin suurimmat kokoukset ja tapahtumat. Nyt pienetkin kokoontumiset alkavat vaikuttaa riskialttiilta. Monet raskaammatkin varotoimet ovat tarpeen, mutta Sielunvihollinen haluaa käyttää pelkoreaktiota omiin tarkoitusperiinsä ja eristää ihmiset täydelliseen yksinäisyyteen ja oman elämän kontrollointiin. Monet arjen harrastuksetkin on nyt peruttu, minkä seurauksena normaalisti kiireisten ihmisten kalenteri on yllättäen tyhjentynyt menoista, mikä avaa Vihollisen pyrkimyksistä huolimatta erityisen mahdollisuuden evankeliumin leviämiselle. Meillä on yhtäkkiä mahdollisuuksia tavoittaa monia ihmisiä kasvokkain sekä etäyhteyksien avulla. Herra on antanut meille aikaa maailmassa, joka normaalisti hukuttaa itsensä kiireeseen. Käyttäkäämme tätä ikkunaa aktiivisesti! Kuten Paavali kirjoittaa, ‘’käyttäkää oikein jokainen hetki, sillä tämä aika on paha.’’ (Ef. 5:16) 

Perhe-elämää pandemian keskellä

Kokoontuminen pienissä ryhmissä on mahdollista myös laajamittaisessa ja vakavassa pandemiatilanteessa. Kristityt ovat toimineet tällä tavalla kaikkina aikoina ja vielä vakavampien sairauksien riehuessa. Seurakunta voi kokoontua kodeissa sanan, rukouksen ja ateriayhteyden äärellä sekä mallintaa Jeesus-elämäntapaa niille, jotka eivät vielä tunne Jeesusta. Jeesus-elämän ydinkonteksti on koti ja ruokapöytä, jotka kuvastavat perheen elämää. Korona-aikana voimme moninkertaistaa tällaisen arjen keskellä tapahtuvan perhe-elämän, joka varustaa meitä missioon vahvemmin kuin koskaan ennen! Avatkaamme kotiemme ovet erityisesti nyt, kun monien ovet menevät ulkoisesti lukkoon. 

Koen, että meidät on kutsuttu erityiseen rukouselämään juuri koronan aikana. Vihollinen ei koskaan voi riistää meiltä yhteyttä rakkaaseen Isäämme. Tajusin juuri, että vielä nytkin on käynnissä paikallinen rukous- ja paastokuukausi, joka alkoi jo ennen pahemman korona-epidemian puhkeamista. Voimme rukoilla nyt erityisesti evankeliumin ovien avautumista pelon valtaaman kansamme keskuudessa. 

Jeesus on lähettänyt meidät valoksi pimeyden keskelle, jotta pimeyden keskelle tulisi valo. Levitköön rauha sinne, missä sitä ei vielä tunneta. Jumalan valtakunta on voimakkaampi ja vielä paremmin leviämiskelpoinen kuin korona. Ottakaamme paikkamme valtakunnan työmiehinä ja evankeliumin ‘levittäjinä’, jotta Jeesus saisi olla kuningas jokaisessa lähiössä, kylässä ja kaupungissa. 

Vielä sananen viisaudesta. Olen varma, että voimme toimia viisaasti koronaepidemian keskellä ymmärtäen hygieniaan sekä erilaisiin varotoimiin liittyvät seikat ja kuitenkin edistää Jumalan valtakuntaa. Rukoilkaamme luovia keinoja tavoittaa sekä niitä, joita emme voi kasvokkain tavata, että niitä, joita voimme. Herra voi käyttää tätä epidemiaa ja kääntää kaiken hyväksi. Hän valmistaa suurta satoa kansamme parissa!

Käytännön haasteet:

  • Rukoile ketkä ovat niitä Jumalasta kaukana olevia, jotka hän on valmistanut juuri tänä aikana sinun elinpiirissäsi. Miten voisit palvella heitä ja tuoda Jeesuksen tuntemista heidän elämäänsä?
  • Kysy Jeesukselta millä tavalla voit elää omalla asuinalueellasi Jeesus-elämää yhdessä muiden kanssa? Tee suunnitelma kahden tai kolmen ystäväsi kanssa
  • Mikäli sinulta on vapautunut aikaa koronan takia, erota osa siitä rukoukseen. Rukoile Jumalan valtakunnan tulemista esiin pelon valtaaman kansamme keskuudessa.
  • Rukoile oman asuinalueesi sekä niiden ihmisten puolesta, joita sydämellesi nousi ensimmäisestä kohdasta. 

Käytännön vinkkejä:

  • opetuslapsi.network → resurssit (täältä löydät mm. kokoontumisiin liittyvää materiaalia, kuten 3/3-pankki

kirjoittanut Matias Pehkonen

Matiaksen sydän palaa opetuslapseusliikehdinnän rakentamisesta. Hän harjoittelee opetuslasten tekemistä kotona, työpaikalla sairaalassa sekä kiipeilysalilla ja -kallioilla.