DBS-discovery bible study

DBS-KYSYMYKSET

H

JAA

🙌 Mistä olet kiitollinen?
😟 
Minkälaisia haasteita sinulla on?
👑 
Miten käytännön askelten kanssa meni?

NÄKY

F

LÖYDÄ

📖 Lue teksti ja kerro mitä siinä sanotaan?
🤔 Mitä teksti kertoo Jumalasta ja ihmisistä?
💡 Mitä opit ja miten laitat sen käytäntöön?

I

MONINKERTAISTA

💬 Kenelle jaat oppimastasi?
🫶 Ketä voimme auttaa ja miten?
🗓️ Seuraava tapaaminen?

🤼 Harjoitelkaa

🤝 Rukous ja lähettäminen

 

H

JAA

🙌 😟

Jaetaan elämää: mitä on tapahtunut viikon aikana. Ylistetään Jumalaa ja pidetään huolta toisistamme. Tämän voi toteuttaa ryhmässä, pareittain ym. Kiitollisuutta Jumalalle voi ilmaista monin eri tavoin.

👑

Tarkistetaan miten kuuliaisuus-askeleen kanssa meni, eli: Mistä Jumala puhui edellisellä kerralla? Miten käytäntöön laittaminen meni? Jaoitko siitä mitä viimeksi opit? Tämä korottaa Jeesusta kuninkaana (ei saa ohittaa)

 

NÄKY

Näyn jakaminen: Miksi olemme Jeesuksen opetuslapsia? Mikä on tehtävämme? Mitä varten olemme tänään kokoontuneet? (ei saa ohittaa)

 

F

LÖYDÄ

📖🤔

Tämän voi tehdä monella tavalla: lukemalla ääneen ja kertomalla omin sanoin, näyttelemällä, piirtämällä sarjakuvan tms. Pääasia on, että jokainen ymmärtää luetun tekstin ja mitä tekstissä sanotaan, minkä seurauksena jokainen pystyy kuulemaan mitä Jumala puhuu hänen elämäänsä.

💡

Identifioikaa asiat, joista Jumala puhuu. Hakekaa konkretiaa siihen, miten laittaa opittu käytäntöön, mielellään jo 48 tunnin aikana. “Miltä tämä näyttää elämässäsi seuraavan kahden päivän/viikon aikana?” Tai: “Laitan oppimani käytäntöön ja teen…” (ei saa ohittaa)

🤼

Tärkeää harjoitella, esim. pareittain. Käyttäkää mielikuvitusta harjoitteluun. Harjoittelu voi liittyä esim. tulevan tilanteen kohtaaminen, uusi tapa tehdä jotain mistä Herra puhuu jne.

 

I

MONINKERTAISTA

💬🫶

Jos kokoontumistenne seurauksena niiden ulkopuolella alkaa Jumalan valtakunta murtautua esiin, on seurakunnassanne terveyttä. Kenelle siis jaatte raamatunkohdasta? Ja ketä autatte/palvelette yksin tai yhdessä rakastaen Jumalan rakkaudella, ryhmän keskuudesssa ja/tai ulkopuolella? (ei saa ohittaa)

🔥

Lopuksi rukoilkaa yhdessä sopien Pyhän Hengen täyteyttä ja sitoutukaa käytännön askeliin, joista Herra teille puhui. Rukoilkaa myös ystävienne puolesta, jotta he oppisivat tuntemaan Jumalan.

(Mitä olet rukoillut, miten Jumala vastasi?)

 

MUUTAMA LISÄVINKKI:

  • Käyttäkää JAA-osioon enintään kolmannes ryhmäkokoontumisenne ajasta. Jos olette sopineet esim. 1,5h tapaamisen käyttäkää JAA-osioon max 30min.
  • Huomioi ‘’ei saa ohittaa’’- merkinnät. Jos ajankäytöllisistä syistä täytyy hypätä jonkin kysymyksen yli, pidä huoli ettei näitä osioita jätetä väliin. Ne saattavat tuntua vaikeilta, mutta ne ovat sitäkin tärkeämpiä.
  • Anna johtajuutta eteenpäin kokoontumisissa – älä tee ryhmää sinusta riippuvaiseksi.

 

MIKÄ ON DBS?

Discovery Bible Study (DBS)

Mikä on DBS?

Discovery Bible Study (DBS) on yksinkertainen malli opetuslapsen elämäntapaan, joka sisältää keskustelua, rukousta ja Raamatun tutkimista. 

Miksi DBS?

  • Sinun ei tarvitse olla ekspertti viedäksesi evankeliumia lähipiiriisi!
  •  Sinulla ei tarvitse olla kaikkia vastauksia kertoaksesi Jeesuksesta!
  • Voit rohkaista ihmisiä tekemään löytöjä Jumalan sanasta itse!
  •  Voit auttaa ihmisiä löytämään sen, millainen Jeesus todella on!

DBS antaa Pyhän Hengen olla ensisijainen opettaja kun Raamattu avataan! Jo ennen kun ihminen on lähtenyt seuraamaan Jeesusta, hän voi perustaa Discovery -ryhmän ystäviensä kanssa ja oppia tuntemaan Jeesuksen matkan edetessä!

DBS – opetuslapseusprosessin moottori’ – blogi avaa lisää DBS tausta-ajatusta. Samoin voit lukea blogin miten DBS toimii yksin

Mikä tahansa raamatunkohta soveltuu tutkittavaksi. Voit valita sen esimerkiksi aiemmin käydyn keskustelun perusteella. Jos luet raamattua ihmisten kanssa, jotka vielä etsivät Jeesusta niin on suositeltavaa ottaa sellainen kohta, jossa Jeesus kohtaa toisia ihmisiä. Yleisesti ottaen kannattaa valita melko lyhyitä raamatunkohtia (2-20 jaetta) DBS-työskentelyä varten.

MyFriends-valmennuksessa keskustellaan DBSstä syvemmällä tasolla.  Valmennus auttaa tavallisia kristittyjä käyttämään tätä opetuslapseustyökalua omassa elinpiirissään entistä määrätietoisemmin. Parasta DBS:ssa on, että kuka vaan voi tässä ja nyt ottaa sen käyttöönsä, sillä kuka vaan meistä osaa esittää kysymyksiä.